Sporočilo za javnost z 289. seje Sveta Banke Slovenije z dne 06.05.2004

06.05.2004 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije je na svoji 289. seji med drugim obravnaval denarno politiko in določil nove obrestne mere v naslednjih odstotkih na letni ravni:

  • depozit čez noč: 2,25%
  • lombardno posojilo: 5,75%
  • začasni odkup deviz za 7 dni: 2,00%
  • začasna prodaja deviz za 7 dni: 0,50%
  • 60-dnevni TBZ: 4,50%
  • 270-dnevni TBZ: 4,75%

Nove obrestne mere bodo stopile v veljavo v petek, 7.maja 2004.