Tretji raziskovalni seminar Banke Slovenije

19.10.2004 / Sporočilo za javnost

Na tretjem raziskovalnem seminarju Banke Slovenije je Jesus Saurina Salas iz španske centralne banke predstavil raziskavo kreditna rast in dinamične rezervacije. Avtorji omenjene raziskave analizirajo ciklično gibanje kreditne aktivnosti, slabih kreditov in rezervacij za bančne izgube v Španiji. Vsi trije opazovani pojavi so močno ciklični tako v Španiji kot tudi v mnogih drugih državah. V konkurenčnih razmerah in ekonomski konjunkturi banke ponujajo kredite ob razrahljanih pogojih, ki so posledica percepcije nizkega kreditnega tveganja v danem trenutku ob nizki ravni slabih kreditov. Slaba kakovost danih posojil bo postala očitna šele kasneje, v času ekonomske recesije, ko se bodo začele pojavljati zamude pri plačilu obveznosti in nezmožnost vračila obveznosti. Nizka raven rezervacij za kreditna tveganja v obdobju ekonomske konjunkture kaže, da latentno tveganje ni bilo ustrezno ocenjeno in, da so zaradi tega bančni dobički precenjeni. Obratno se zgodi v času ekonomske recesije, ko se zaradi potreb po oblikovanju dodatnih rezervacij za kreditna tveganja bančni dobički močno skrčijo. Avtorji v prispevku predstavijo koncept uvajanja dinamičnih rezervacij v Španiji, ki bi naj pripomogel k bolj ustreznemu ugotavljanju in izkazovanju pričakovanih izgub za kreditna tveganja.