Sporočilo za javnost z 298. seje Sveta Banke Slovenije z dne 21.10.2004

21.10.2004 / Sporočilo za javnost

  1. Svet Banke Slovenije je na današnji 298. seji med drugim sprejel poročilo o denarni politiki, skupaj z napovedmi makroekonomskih kazalcev in usmeritvami denarne politike, ki jih bo na jutrišnji novinarski konferenci ob 11. uri, v sejni sobi Banke Slovenije, Slovenska cesta 35, podrobneje predstavil guverner Mitja Gaspari.
  2. Svet Banke Slovenije je obravnaval vključevanje Slovenije v sistem TARGET, v katerega je vključenih petnajst centralnih bank evropskih držav. Banka Slovenije je z oktobrom letos v ta sistem vključena preko Deutsche Bundesbank, dokler se ne bo vključila v nov sistem TARGET. S tem je narejen prvi korak k popolni vključitvi Banke Slovenije in bančnega okolja v plačilni sistem TARGET ob prevzemu evra kot nacionalne valute.
  3. Na današnji seji so člani Sveta Banke Slovenije sprejeli tudi sklep o objavi povzetka revidiranega letnega poročila in drugih podatkov za podružnice bank držav članic, ki predpisuje obveznost javne objave povzetka revidiranega letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila matične banke, skupaj z mnenji revizorja ter objavo še nekaterih drugih podatkov za podružnico banke države članice. V sklepu so podrobneje navedeni podatki, ki jih mora objaviti podružnica banke iz države članice Evropske unije, ki na območju Slovenije opravlja bančne oziroma druge finančne storitve. Zaradi vzpostavitve notranjega trga je treba obravnavati podružnice bank držav članic na enak način kot podružnice domačih bank in zato je po direktivi 89/117/EEC, ki ji sledi omenjeni sklep, dovolj, da podružnica banke države članice objavi letne računovodske izkaze celotne banke in nekatere podatke o poslovanju same podružnice.
  4. Svet Banke Slovenije je Eriku Marcelu Hugu Lutsu izdal dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave Nove Ljubljanske banke.