Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 19.6.2007

19.06.2007 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije je na današnji seji poleg točk, ki se nanašajo na nadzor bančnega poslovanja in se njihove vsebine v skladu z zakonom o bančništvu ne sme razkrivati javnosti, spremenil Sklep o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic. Z omenjeno spremembo se ukinja eno od dnevnih poročil za spremljanje likvidnostnega tveganja, in sicer poročilo o tokovih likvidnosti. Z uvedbo evra in vstopom v evrosistem ter prenosom pristojnosti Banke Slovenije za vodenje denarne politike na Evropsko centralno banko se je namreč zmanjšala potreba po tovrstnih informacijah, za izvajanje nadzorne funkcije Banke Slovenije pa zadošča dnevno poročilo o količnikih likvidnosti banke.