Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 23.10.2007

23.10.2007 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije je na današnji seji poleg zadev, ki se nanašajo na nadzor bančnega poslovanja in so v skladu z zakonom o bančništvu zaupne narave, obravnaval tudi podpis sporazuma o medsebojnem sodelovanju bančnih nadzornikov z nizozemsko centralno banko. Banka Slovenija ima podpisanih 12 tovrstnih sporazumov. V sporazumih z nadzornimi organi Avstrije, Italije in Francije nastopa Banka Slovenije v vlogi gostujočega nadzornika. V devetih primerih (Nemčije, Makedonije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Bolgarije, Srbije, z nadzorno institucijo Kosova ter nadzornima organoma Italije in Avstrije) pa je Banka Slovenije domači nadzornik. Zaradi udeležbe KBC banke v NLB pa je podpisan sporazum o sodelovanju z belgijskimi nadzorniki.