Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 19.5.2008

19.05.2008 / Sporočilo za javnost

  1. Svet Banke Slovenije je na današnji seji obravnaval Poročilo o finančni stabilnosti. Banka Slovenije bo omenjeno poročilo predstavila na novinarski konferenci.
  2. Svet Banke Slovenije je med drugim sprejel Sklep o poročanju investicijskih skladov skladno z Uredbo ECB o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov ter v povezavi z zasledovanjem cilja finančne stabilnosti. Uvaja racionalno integrirano matrično poročanje v sodelovanju z ATVP. Prvo poročanje po novi shemi je predvideno z dnem 10. januar 2009, za obdobje zadnjega tromesečja 2008.