Seja Sveta Banke Slovenije 20.7.2010

20.07.2010 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije se je seznanil s poročilom o izvedbi procesa nadzorniškega pregledovanja in vrednotenja (SREP) po metodi ICAAP (proces ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala).

2. Svet Banke Slovenije se je seznanil z realizacijo aktivnosti v zvezi z novim četrtletnim poročanjem poslovnih subjektov – poročilo o napredku. Slednje bo omogočilo kvartalno spremljanje gospodarskih aktivnosti v realnem sektorju, s pričetkom/implementacijo v letu 2011.