Credit Suisse International

One Cabot Square, GB-London E14 4QJ www.credit-suisse.com

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

 • 1. zbiranje depozitov in drugih vračljivih sredstev
 • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov
 • 3. finančni leasing
 • 6. garancije in prevzete obveznosti
 • 7. trgovanje za svoj ali tuj račun
 • 8. udeležba v izdaji vrednostnih papirjev in opravljanje s tem povezanih storitev
 • 9. svetovanje podjetjem na področju strukture kapitala, poslovne strategije in sorodnih zadev ter svetovanje in storitve, povezane z združitvami in nakupi podjetij
 • 11. upravljanje premoženja in svetovanje
 • 12. hramba in upravljanje z vrednostnimi papirji
 • 14. oddajanje sefov
 • M. storitve povezane s finančnimi instrumenti po določilih Direktive 2014/65/ES (MiFIDII)