Notifikacija in izračun praga kliringa

Na podlagi 4.a člena in 10. člena EMIR so FC in NFC, ki presegajo prag kliringa dolžne o tem nemudoma obvestiti pristojne nadzorne organe in ESMA.  

FC so dolžne prvi izračun preseganja praga kliringa opraviti na dan uveljavitve EMIR Refit (17. 6. 2019) in nato vsako leto (letni izračun praga kliringa velja tudi za vse NFC). FC-, ki postanejo FC+ morajo v roku 4 mesecev po omenjenem obveščanju pričeti opravljati kliring za vse razrede IFI OTC. Prav tako tudi FC+, ki Banki Slovenije (oziroma pristojnemu nadzorniku) dokaže, da praga kliringa več ne presega, postane FC- in zanjo obveznosti kliringa ne veljajo več.

Obrazec za obveščanje ESMA o izračunu preseganja praga kliringa je dostopen na naslednjem naslovu:  https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/refit_notification_-_clearing_threshold_-_fcs_nfcs.xlsx   
Obrazec je potrebno posredovati v elektronski obliki posredovati na naslov: EMIR-notifications@esma.europa.eu
Banke za namen obveščanja Banke Slovenije uporabijo enak obrazec in ga posredujejo na naslov: emir@bsi.si

Nasprotne stranke, ki so del skupine, obrazec posredujejo ESMA le enkrat za celotno skupino. Enake podatke morajo banke v skupini predložiti tudi vsem posameznim pristojnim organom, torej tudi Banki Slovenije.