Povprečne obrestne mere na medbančnem trgu za depozite z dospelostjo do enega leta od 01.03.2002 do 31.12.2006