Ostalo

Sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Sklep o letnih nadomestilih za opravljanje nadzora in taksah v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 202/21)
Sklep o podatkih in informacijah za opredelitev banke kot majhne in nekompleksne (Uradni list RS, št. 21/21)

Sklep o odlogu in prenehanju obveznosti poročanja bank, hranilnic, podružnic držav članic, plačilnih institucij, družb za izdajo elektronskega denarja, menjalcev in drugih obveznikov (Uradni list RS, št. 49/20 in 58/20)

/
Sklep o merilih za določitev pomembne banke (Uradni list RS, št. 115/21) 

Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 115/21 in 161/22)

- Priloga 1: Obrazec POR-1: Poročilo o deležih v pravne osebe
- Priloga 2: Obrazec POR-2: Poročilo o kvalificiranih naložbah
- Priloga 3: Obrazec POR-3: Poročilo o kvalificiranih deležih izven finančnega sektorja
- Priloga 4: Obrazec POR-4: Izpostavljenost tveganju koncentracije
- Priloga 5: Obrazec PRESTR: Struktura načrta prestrukturiranja
Sklep o poročanju podružnic bank držav članic (Uradni list RS, št. 184/21) – v uporabi od 30. decembra 2021
Sklep o poročanju podružnic bank držav članic (neuradno prečiščeno besedilo z dne 15. decembra 2020, Uradni list RS, št. 97/20, 189/20) – v uporabi do 29. decembra 2021
Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za kvalificirano naložbo banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 47/15)

 

 

Smernice EBA in pripadajoči sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Priporočilo organa EBA o rabi identifikatorja pravnih subjektov (LEI) (EBA/REC/2014/01; 29. januarja 2014)                                                                 
Sklep o uporabi Priporočila organa EBA o rabi identifikatorja pravnih subjektov (LEI) (Uradni list RS, št. 47/15)                                                                                                      

 

 

Ostalo

  SL EN
Recent trends in UK financial sector regulation and possible implications for the EU, including its approach to equivalence (PE 740.067; February 2023) /
EU sanctions (19 December 2022) /
Sanctions adopted following Russia’s military aggression against Ukraine (October 2022) /
ESMA coordinates regulatory response to the war in Ukraine and its impact on EU financial markets (14 March 2022) /
EBA calls on financial institutions to ensure compliance with sanctions against Russia following the invasion of Ukraine and to facilitate access to basic payment accounts for refugees (11 March 2022) /
ECB – Coronavirus (January 2023) /
EBA - Our response to Coronavirus (Covid-19) (December 2022) /
EBA Discussion Paper on proportionality assessment methodology (EBA/DP/2021/03; 22 July 2021) /

The EBA will make its Basel III monitoring exercise mandatory (16 March 2021)

  • Decision of the European Banking Authority of 18 February 2021 concerning information required for the monitoring of Basel supervisory standards (EBA/DC/2021/373; 18 February 2021)
/
/

Digital Identity with LEIs (February 2021) /

EBA identifies trends and lessons learned in financial education and literacy initiatives in its second Financial Education Report (30 March 2020)

/
Opinion of the European Banking Authority on communications to supervised entities regarding money laundering and terrorist financing risks in prudential supervision (EBA-Op-2019-08; 24 July 2019) /
EBA Report on the prudential risks and opportunities arising for institutions from Fintech (3 July 2018) /
EBA Report on the impact of Fintech of incumbent credit institutions' business model (3 July 2018) /
EBA Fintech Roadmap (15 March 2018)                                                                                                                                                          /