Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Kreditne institucije ter registra plačilnih institucij in družb za izdajo elektronskega denarja

Banke v Sloveniji

Hranilnice v Sloveniji

Kreditne institucije držav EGP v Sloveniji

Predstavništva kreditnih institucij v Sloveniji

Posebne finančne institucije držav EGP v Sloveniji

Kreditni posredniki

Kreditni posredniki za nepremičnine

Nadzorniška razkritja

Predpisi za področje nadzora

CRD IV/CRR

EMIR

SFTR

Skrbni pregled bank in ukrepi

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Nadzor bančnega sistema  > Kreditne institucije ter registra plačilnih institucij in družb za izdajo elektronskega denarja  > Hranilnice v Sloveniji

Dovoljenje za opravljanje finančnih storitev

Delavska hranilnica

Delavska hranilnica d.d. Ljubljana ima dovoljenje za opravljanje bančnih storitev po 5. členu Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 s spremembami; v nadaljevanju ZBan-2). Bančne storitve so sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev od javnosti ter dajanje kreditov za svoj račun.

Hranilnica ima dovoljenje za opravljanje vzajemno priznanih finančnih storitev.

Hranilnica lahko opravlja naslednje vzajemno priznane finančne storitve po 5. členu ZBan-2:
1. sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev;
2. dajanje kreditov, ki vključuje tudi:
– potrošniške kredite,
– hipotekarne kredite,
– odkup terjatev z regresom ali brez njega (faktoring),
– financiranje komercialnih poslov, vključno z izvoznim financiranjem na podlagi odkupa z diskontom in brez regresa dolgoročnih nezapadlih terjatev, zavarovanih s finančnim instrumentom (forfeiting);
4. plačilne storitve;
5. izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (na primer potovalnih čekov in bančnih menic), v delu, v katerem ta storitev ni vključena v storitev iz prejšnje točke; 
6. izdajanje garancij in drugih jamstev;
7. trgovanje za svoj račun ali za račun strank:
- s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli;
trgovanje za svoj račun:
- z instrumenti denarnega trga,
- s prenosljivimi vrednostnimi papirji. 

Hranilnica Lon

Hranilnica Lon d.d., Kranj ima dovoljenje za opravljanje bančnih storitev po 5. členu Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 s spremembami; v nadaljevanju ZBan-2). Bančne storitve so sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev od javnosti ter dajanje kreditov za svoj račun.

Hranilnica ima dovoljenje za opravljanje vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev.

Hranilnica lahko opravlja naslednje vzajemno priznane finančne storitve po 5. členu ZBan-2:
1. sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev;
2. dajanje kreditov, ki vključuje tudi:
– potrošniške kredite,
– hipotekarne kredite,
– odkup terjatev z regresom ali brez njega (factoring);
– financiranje komercialnih poslov, vključno z izvoznim financiranjem na podlagi odkupa z diskontom in brez regresa dolgoročnih nezapadlih terjatev, zavarovanih s finančnim instrumentom (forfeiting);
4. plačilne storitve;
5. izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (na primer potovalnih čekov in bančnih menic), v delu, v katerem ta storitev ni vključena v storitev iz prejšnjega člena;  
6. izdajanje garancij in drugih jamstev;
7. trgovanje za svoj račun ali za račun strank:
- s tujimi plačilnimi sredstvi v okviru menjalniškega poslovanja;
trgovanje za svoj račun:
- z instrumenti denarnega trga;
13. kreditne bonitetne storitve: zbiranje, analiza in posredovanje informacij o kreditni sposobnosti;
14. oddajanje sefov.

Hranilnica lahko opravlja naslednje dodatne finančne storitve po 6. členu ZBan-2:
5. kreditno posredništvo pri potrošniških in drugih kreditih.

V skladu s 316. členom ZBan-2 hranilnica lahko posluje le v evrih, razen v okviru menjalniškega poslovanja.
 

Hranilnica Vipava

Primorska Hranilnica Vipava d.d. ima dovoljenje za opravljanje bančnih storitev po 5. členu Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 s spremembami; v nadaljevanju ZBan-2). Bančne storitve so sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev od javnosti ter dajanje kreditov za svoj račun.

Hranilnica ima dovoljenje za opravljanje vzajemno priznanih finančnih storitev.

Hranilnica lahko opravlja naslednje vzajemno priznane finančne storitve po 5. členu ZBan-2:
1. sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev;
2. dajanje kreditov, ki vključuje tudi:
– potrošniške kredite,
– hipotekarne kredite,
– financiranje komercialnih poslov, vključno z izvoznim financiranjem na podlagi odkupa z diskontom in brez regresa dolgoročnih nezapadlih terjatev, zavarovanih s finančnim instrumentom (forfeiting);
4. plačilne storitve;
5. izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (na primer potovalnih čekov in bančnih menic), v delu, v katerem ta storitev ni vključena v storitev iz prejšnje točke;
6. izdajanje garancij in drugih jamstev;
7. trgovanje za svoj račun:
- z instrumenti denarnega trga.

V skladu s 316. členom ZBan-2 hranilnica lahko posluje le v evrih.

 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti