Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Poslovanje s komitenti

Poročanje Banki Slovenije

Kontakti in tehnična navodila

Tehnična navodila in XML sheme

PGP ključi

Digitalna potrdila BS (x509)

Ustrezne vrste digitalnih potrdil za poslovne subjekte

Prijava digitalnega potrdila

Overitelj digitalnih potrdil na Banki Slovenije

Centralni kreditni register

Domov  > Poročanje BS  > Poročanje Banki Slovenije  

Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti SKV

Obvestilo poročevalcem podatkov KRD, BST, SN, SKV in DVP

Pričenjamo prenavljati postopke poročanja o poslovanju s tujino (obrazci KRD, BST, SN, SKV, DVP). Več v Obvestilu poročevalcem podatkov KRD, BST, SN, SKV in DVP z dne 19.04.2017

Navodila

Časovno bodo le-ta navodila stopila v veljavo:

  • za poročanje KRD in BST poročil od 1.9.2017 dalje za poročila, ki se nanašajo na avgust 2017 in dalje;
  • za poročila SN od 1.1.2018 dalje za mesečna poročila SN-T, ki se nanašajo na januar 2018 in dalje ter letna poročila SN, ki se nanašajo na leto 2017 in dalje.

Tri poročila (SKV, DVP in KRD) so z novimi navodili združena v eno in sicer v KRD poročilo, ki mu je dodan nov atribut (Sektor nerezidenta).

Podrobnejši opis je v naslednjih dveh datotekah:

Testna aplikacija iBSReport2 bo od 17. 7. 2017 omogočala kreiranje in pošiljanje KRD in BST poročil, ki se nanašajo na februar 2017 in dalje. Zaželeno je, da se v čim večji meri testira pošiljanje poročil preko testne aplikacije in s tem spozna novo spletno aplikacijo iBSReport2.  

Produkcijska aplikacija iBSReport2 bo od 23. 8. 2017 omogočala le vpogled/prijavo poročevalca/pošiljatelja poročil KRD/BST v zavihku Poročila SMO (BST, KRD, SN) Poročevalci. Od 11. 9. 2017 pa bo omogočeno tudi pošiljanje poročil KRD/BST za mesec avgust 2017 in dalje. Rok oddaje poročil KRD/BST za mesec avgust 2017 je 20. 9. 2017.

Za dostop in uporabo nove aplikacije IBSReport2 morajo pošiljatelji poročil predhodno pri Banki Slovenije prijaviti digitalno potrdilo.

Več v dopisu za dostop in uporabo testne in produkcijske aplikacije za poročanje iBSReport2 za poročevalce KRD, BST, SKV in DVP (z dne 12.07.2017).

Do zgoraj napisanih datumov se poroča še po obstoječem načinu (kot navedeno spodaj)!

Kdo:

Pravna oseba, ki jo določi Banka Slovenije ter jo o tem pisno obvesti.

Do kdaj:

Do zadnjega dne v mesecu (za pretekli mesec).

Zakoni in sklepi

Navodila:

Obrazci:

Poglejte si še:

Kontakti:

Kontakti oseb po matičnih številkah družb za poročanje SKV, BST, KRD, DVP, SN:

Oseba Zadolžena za družbe z matičnimi številkami E-pošta Telefon
Avgusta Rožanec Obrovnik 1000000 - 1470000 avgusta.rozanec-obrovnik@bsi.si 01 47 19 272
Milan Amon 1470001 - 1770000 milan.amon@bsi.si 01 47 19 376
Milena Šteger 1770001 - 2255000 milena.steger@bsi.si 01 47 19 309
Jana Drolc 2255001 - 3960000 jana.drolc@bsi.si 01 47 19 378
Irena Mrazić 3960001 - 5165000 irena.mrazic@bsi.si  01 47 19 383
Sonja Tavčar 5165001 - 5610000 sonja.tavcar@bsi.si 01 47 19 211
Irena Mlakar 5610001 - 5960000 irena.mlakar@bsi.si 01 47 19 379
Ana Žulj 5960001 - 9999999 ana.zulj@bsi.si 01 47 19 301

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti