Banke v Sloveniji

Banke, ki imajo po Zakonu o bančništvu  dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih, vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev.

ABANKA d.d.

Naslov:

Telefon:
Faks:
Internet:
E-pošta:

Slovenska cesta 58,  
1517 Ljubljana
01 471 81 00
01 432 51 65, 01 432 93 22
www.abanka.si
info@abanka.si


Dovoljenje za opravljanje finančnih storitev

ADDIKO BANK d.d.

Naslov:

Telefon:
Internet:
E-pošta:
 

Dunajska cesta 117,
1000 Ljubljana
01 580 40 00, 01 580 40 01

 

Dovoljenje za opravljanje finančnih storitev
BANKA INTESA SANPAOLO D.D.

Naslov:
Telefon:
Faks:
Internet:
E-pošta:

Pristaniška 14, 6000 Koper
05 666 10 00
05 666 20 19
Dovoljenje za opravljanje finančnih storitev
BANKA SPARKASSE d.d.

Naslov:
 
Telefon:
Faks:
Internet:
E-pošta:

Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana
01 583 66 66
01 583 23 33
www.sparkasse.si
info@sparkasse.si


Dovoljenje za opravljanje finančnih storitev

DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.

Naslov:

Telefon:
Faks:
Internet:
E-pošta:

Kolodvorska 9,
1000 Ljubljana
01 472 71 00
01 472 74 05
www.dbs.si
info@dbs.si


Dovoljenje za opravljanje finančnih storitev

GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ

Naslov:

Telefon:
Faks:


Internet:
E-pošta:

Bleiweisova cesta 1,
4000 Kranj
04 208 40 00
04 202 15 03, 04 202 16 13,
04 202 16 25, 04 202 17 18,
04 202 17 13, 04 202 23 65
www.gbkr.si
info@gbkr.si

 

Dovoljenje za opravljanje finančnih storitev

NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.

Naslov:

Telefon:
Faks:
Internet:
E-pošta:

Ulica Vita Kraigherja 4,
2505 Maribor
02 229 22 90
02 252 43 33, 02 252 43 71
www.nkbm.si
info@nkbm.si


Dovoljenje za opravljanje finančnih storitev

NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., LJUBLJANA

Naslov:

Telefon:
Faks:

Internet:
E-pošta:

Trg republike 2,
1520 Ljubljana
01 425 01 55, 01 476 39 00
01 252 24 22, 01 252 25 00,
01 425 20 97, 01 251 40 57
www.nlb.si
info@nlb.si


Dovoljenje za opravljanje finančnih storitev

SBERBANK BANKA d.d.

Naslov:

Telefon:
Faks:

Internet:
E-pošta:

Dunajska cesta 128 a,
1000 Ljubljana
01 530 74 00, 01 530 74 02,
01 530 74 04
01 530 75 55
www.sberbank.si
info@sberbank.si


Dovoljenje za opravljanje finančnih storitev

SKB BANKA d.d. LJUBLJANA

Naslov:
Telefon:
Faks:
Internet:
E-pošta:

Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana
01 433 21 32, 01 471 51 00
01 231 45 49
www.skb.si
skb.net@skb.si


Dovoljenje za opravljanje finančnih storitev

SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, d.d., LJUBLJANA

Naslov:

Telefon:
Faks:
Internet:
E-pošta:

Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana
01 200 75 00
01 200 75 75
www.sid.si
info@sid.si

 


Dovoljenje za opravljanje finančnih storitev

UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.

Naslov:

Telefon:
Faks:
Internet:
E-pošta:

Šmartinska 140,
1000 Ljubljana
01 587 66 00
01 587 66 84
www.unicredit.si
info@unicreditgroup.si


Dovoljenje za opravljanje finančnih storitev

 

Ta stran je bila natisnjena s spletnega mesta Banke Slovenije.

http://www.bsi.si/nadzor-bank.asp?MapaId=521