Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Predstavitev

Razpisi

Zaposlitev

Javna naročila

Sporočila za javnost

Govori guvernerja

Konference in seminarji

Izobraževalni dan

Knjižnica

Katalog informacij javnega značaja

Povezave

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Banka Slovenije  > Sporočila za javnost  

Sporočila za javnost

   

Datum   Naslov sporočila za javnost
18.12.2012   Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 18.12.2012
12.12.2012   Sporočilo za javnost - predlog novele Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
06.12.2012   Poročili Mednarodnega denarnega sklada z misije ocene finančnega sektorja FSAP
04.12.2012   Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije 4. decembra 2012
29.11.2012   Poročilo Mednarodnega denarnega sklada po IV. členu Statuta MDS
20.11.2012   Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 20.11.2012
06.11.2012   Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 6. novembra 2012
23.10.2012   Podelitev nagrad Banke Slovenije za diplomska in magistrska dela v letu 2012
16.10.2012   Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 16.10.2012
09.10.2012   Oblike in obseg državne pomoči v državah EU v času finančne in gospodarske krize
03.10.2012   Končno poročilo o izvedbi kapitalskega priporočila Ebe
02.10.2012   Zaključek obiska misije Mednarodnega denarnega sklada v Sloveniji
18.09.2012   Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 18.09.2012
04.09.2012   Sporočilo za javnost s Seje Sveta Banke Slovenije dne 04.09.2012
31.08.2012   Izjava za javnost - poslovanje bank v Sloveniji
29.08.2012   Odgovor na članek, objavljen dne 29.8.2012 z naslovom Zamujena leta guvernerja Banke Slovenije
23.08.2012   Pristojnosti Banke Slovenije glede nadzora nad bankami
31.07.2012   Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 31.07.2012
17.07.2012   Sporočilo za javnost ob seji Sveta Banke Slovenije dne 17.07.2012
11.07.2012   EBA: Poročilo o izvedbi kapitalskega priporočila
03.07.2012   Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije 03.07.2012
19.06.2012   Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije 19.06.2012
11.06.2012   Delavnica "Upravljanje s slabimi posojili na podlagi izkušenj v državah srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope"
14.05.2012   Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 14.05.2012
30.04.2012   Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 30.04.2012
20.04.2012   Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada
17.04.2012   Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 17.04.2012
17.04.2012   Izjava ob zaključku misije MDS FSAP v Sloveniji
16.04.2012   Zaključeno dijaško tekmovanje Generacija €uro
20.03.2012   Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije 20.03.2012
06.03.2012   Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije 06.03.2012
28.02.2012   Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije 28.02.2012
07.02.2012   Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije 07.02.2012
24.01.2012   Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije 24.01.2012
10.01.2012   Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije 10.01.2012
         

Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije 28.02.2012

Ljubljana, 28. februar 2012

1) Svet Banke Slovenije je med drugim obravnaval tudi problematiko pasivnih obrestnih mer bank in hranilnic (v nadaljevanju: bank) ter sprejel odločitev, da bo Banka Slovenije povečano tveganje dobičkonosnosti iz naslova pasivnih obrestnih mer upoštevala v okviru procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala bank (ICAAP-SREP procesu). Sprejeti ukrep bo banke spodbudil k še večji skrbnosti pri uravnavanju višine pasivnih obrestnih mer, kar bo pozitivno vplivalo tudi na posojilne obrestne mere.

Ukrep stopi v veljavo v začetku meseca marca 2012, Banka Slovenije pa bo tveganje dobičkonosnosti iz naslova pasivnih obrestnih mer prvič upoštevala v letošnjem ICAAP/SREP procesu.

2) Svet Banke Slovenije je na podlagi Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici (Uradni list RS, št. 10/12) sprejel naslednje sklepe, ki bodo objavljeni v Uradnem listu RS:
• Sklep o pogojih za pridobitev dovoljenja za izdajanje hipotekarnih in komunalnih obveznic,

• Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje skrbnika kritnega registra,

• Sklep o usklajevanju kritnega premoženja z izdanimi hipotekarnimi in komunalnimi obveznicami,

• Sklep o pogojih za vključevanje izvedenih finančnih instrumentov v kritno premoženje in

• Spremembe priporočil o vodenju evidenc kritnega registra, ki jih Banka Slovenije objavlja na svoji spletni strani.

3) Svet Banke Slovenije je zaradi ukinitve mesečnega poročila o knjigovodskem stanju računov na osnovni predpisanega kontnega okvirja sprejel oziroma spremenil naslednje predpise:
• Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic (objava v Uradnem listu RS),

• Sklep o spremembah Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic (objava v Uradnem listu RS),

• Navodilo za izdelavo izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida in izkaza vseobsegajočega donosa ter izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic (objavljeno na spletni strani Banke Slovenije) in

• Navodilo o spremembah Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (objavljeno na spletni strani Banke Slovenije).
 

BANKA SLOVENIJE
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Telefon: 01 47 19 000
Faks: 01 25 15 516
Kontakt
 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti