Kontakt Kazalo Prva stran
Natisni stran Manjše črke Večje črke

Bankovci in kovanci Numizmatična obvestila    

Napredno iskanje

O Banki Slovenije

Zakoni in predpisi

Evrosistem

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega poslovanja

Statistika

Jamstvo za vloge v bankah

Informacije za potrošnike

Poslovanje in poročanje

Plačilni in poravnalni sistemi

Nacionalni svet za plačila

Publikacije in raziskave

Bankovci in kovanci

Evrobankovci

Evrokovanci

Numizmatični izdelki BS

Numizmatična obvestila

Ponaredki evra

Slovenski tolar

Katalog valut

Povezave

Numizmatična obvestila

Rezultat javnega, anonimnega natečaja za oblikovanje idejnih osnutkov priložnostnih kovancev, izdanih v letu 2015

17. junij 2014 
 
Vlada Republike Slovenije je z Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2015 izdajo priložnostni kovanci (Uradni list RS, št. 3/14), odločila, da se v letu 2015 izdajo:
 
 • spominski kovanec za 2 € ob dogodku Emona - Ljubljana in
 • zbirateljski kovanci ob 500. obletnici prvega slovenskega tiskanega besedila.
Banka Slovenije je 14. februarja 2014 objavila Javni, anonimni natečaj za oblikovanje idejnih osnutkov priložnostnih kovancev, ki bodo izdani v letu 2015. Razpis je bil objavljen v razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 12/14 in na spletni strani Banke Slovenije. Do zaključka natečaja, 24. marca 2014, je prispelo 69 idejnih osnutkov za spominski kovanec za 2 € za zaznamovanje dogodka Emona – Ljubljana in 39 idejnih osnutkov za zbirateljske kovance ob 500. obletnici prvega slovenskega tiskanega besedila. 
 
Vlada Republike Slovenije je na predlog Komisije za izdajo priložnostnih kovancev, ki sta jo imenovala Banka Slovenije in Ministrstvo za finance, odločila, da se dodeli:
 
 • za spominski kovanec za 2 €, izdan ob dogodku Emona – Ljubljana
1. odkup v višini 3.000 € za idejni osnutek s šifro "98911", avtor: Matej Ramšak
2. odkup v višini 1.500 € za idejni osnutek s šifro "0015", avtor: Studiobotas
3. odkup v višini 1.000 € za idejni osnutek s šifro "EMO2000NA", avtor: Andrej Demšar. 
 
 • za zbirateljske kovance, izdane ob 500. obletnici prvega slovenskega tiskanega besedila 
1. odkup v višini 3.000 € za idejni osnutek s šifro "1515-2015", avtor: Edi Berk
2. odkup v višini 1.500 € za idejni osnutek s šifro "98921", avtor: Matej Ramšak
3. odkup v višini 1.000 € za idejni osnutek s šifro "296-76", avtorica: Jagoda Jejčič. 
 
Idejna osnutka prvega odkupa sta izvedbena projekta, na podlagi katerih bodo izdelani priložnostni kovanci.

 

Numizmatične izdaje v letu 2014

28. januar 2014

PRILOŽNOSTNI KOVANCI REPUBLIKE SLOVENIJE
 
Republika Slovenija bo v letu 2014 z izdajo priložnostnih kovancev zaznamovala naslednja dogodka:
 
 • 200-letnica rojstva fotografa Janeza Puharja (zbirateljski kovanci)  

Zlatnik
Srebrnik
Nominalna vrednost: 100 evrov
Teža: 7 gramov
Premer: 24 milimetrov
Čistina: Au 900/1000
Izdelano: 1500 kovancev
 
Nominalna vrednost: 30 evrov
Teža: 15 gramov
Premer: 32 milimetrov
Čistina: Ag 925/1000
Izdelano: 2000 kovancev
 
Zbirateljski dvokovinski kovanec
Nominalna vrednost: 3 evre
Teža: 15 gramov
Premer: 32 milimetrov
Zlitina: jedro 75 Cu 25 Ni
            kolobar 78 Cu 20 Zn 2 Ni
Izdelano: 150.000 kovancev*
 

Banka Slovenije bo dala zbirateljske kovance v prodajo in obtok novembra 2014, točen datum bo določen s Sklepom o dajanju zbirateljskih kovancev v prodajo in obtok, ki bo objavljen v Uradnem listu RS.
 
 • 600. obletnica kronanja Barbare Celjske (spominski kovanec za 2€)
Izdelano: 1 milijon kosov*
 
Banka Slovenije načrtuje, da bo dala spominski kovanec v obtok novembra 2014.
 
*Skupne nakovane količine (BU in proof).
 
 
NUMIZMATIČNI IZDELKI BANKE SLOVENIJE
 
Banka Slovenije bo dala novembra 2014 v prodajo zbirko evrokovancev (15.000 kosov BU in 1.500 kosov proof kvaliteta) z letnico kovanja 2014, ki bo vsebovala vse nominalne vrednosti evrokovancev s slovensko nacionalno stranjo, zbirateljski dvokovinski kovanec za 3 evre, izdan ob 200-letnici rojstva fotografa Janeza Puharja in spominski kovanec za 2 €, izdan ob 600. obletnici kronanja Barbare Celjske.
 
V posebni embalaži (kapsula) bo v prodaji spominski kovanec za 2 € (5.000 kosov) in dvokovinski zbirateljski kovanec za 3 € (3.500 kosov). Kovanci bodo proof kvalitete.
 
Priložnostni kovanci Republike Slovenije in numizmatični izdelki Banke Slovenije bodo v prodaji v Deželni banki Slovenije, ki je pooblaščena agentka Banke Slovenije.
 

Izbrani dogodki za izdajo priložnostnih kovancev v letu 2015 in zbiranje predlogov dogodkov za leti 2016 in 2017

23. januar 2014

Republika Slovenija v skladu z evropsko zakonodajo in na podlagi Zakona o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07) izdaja priložnostne kovance ob političnih, zgodovinskih, znanstvenih, kulturnih, športnih, humanitarnih in drugih dogodkih, ki so splošnega pomena za Slovenijo ali pa imajo širši mednarodni pomen. Priložnostni kovanci se delijo na:

-        spominske kovance, ki se izdajo letno ob enem dogodku in so širšega pomena. Po velikosti, kemijskih in fizičnih lastnostih je spominski kovanec enak tečajnemu kovancu za 2 evra. V obtoku so v vseh državah evroobmočja;

-        zbirateljske kovance, ki se izdajajo ob največ dveh dogodkih na leto in so splošnega pomena za Slovenijo. Na območju Republike Slovenije so zakonito plačilno sredstvo po njihovi nominalni vrednosti, v drugih državah pa imajo samo numizmatično vrednost.

Banka Slovenije opravlja za Republiko Slovenijo strokovne in tehnične naloge v zvezi z izdajo priložnostnih kovancev. Med te naloge spada tudi zbiranje predlogov dogodkov, ob katerih naj bi se v posameznem letu izdali priložnostni kovanci. Komisija za izdajo priložnostnih kovancev pri Banki Slovenije med prispelimi predlogi dogodkov pripravi ožji izbor in ga posreduje v nadaljnjo obravnavo Vladi Republike Slovenije, ki odločitev o določitvi dogodkov objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 
Za leto 2015 je Vlada Republike Slovenije z Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2015 izdajo priložnostni kovanci (Uradni list RS, št. 3/14), določila naslednja dogodka:
 
-       Emona - Ljubljana (spominski kovanec za 2 €) in
-       500. obletnica prvega slovenskega tiskanega besedila (zbirateljski kovanci).
 
 
Banka Slovenije zbira predloge dogodkov za leti 2016 in 2017. Zato vas vabimo, da sodelujete pri oblikovanju predloga dogodkov, ob katerih bi se v teh letih izdali priložnostni kovanci. Dobrodošli so tudi predlogi za nadaljnja leta. Prosimo vas, da nam predlagate dogodke, ki so po vašem mnenju primerni za zaznamovanje z izdajo priložnostnih kovancev (okrogla obletnica oziroma pomemben, enkraten dogodek), vsak predlog pa na kratko utemeljite. Vaše pobude in predloge pričakujemo do konca septembra 2014, ki jih naslovite na: Banka Slovenije, Gotovinsko poslovanje, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana.
 
 
 

Rezultat javnega, anonimnega natečaja za oblikovanje idejnih osnutkov priložnostnih kovancev, izdanih v letu 2014

12. julij 2013
 
Vlada Republike Slovenije je z Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2014 izdajo priložnostni kovanci (Uradni list RS, št. 20/13), odločila, da se v letu 2014 izdajo priložnostni kovanci:
 
-        spominski kovanec za 2 € ob 600. obletnici kronanja Barbare Celjske in
-        zbirateljski kovanci ob 200-letnici rojstva fotografa Janeza Puharja.
 
Banka Slovenije je 22. marca 2013 objavila Javni, anonimni natečaj za oblikovanje idejnih osnutkov priložnostnih kovancev, ki bodo izdani v letu 2014. Razpis je bil objavljen v razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 25/13 in na spletni strani Banke Slovenije. Do zaključka natečaja, 29. aprila 2013, je prispelo 64 idejnih osnutkov za spominski kovanec za 2 € ob 600. obletnici kronanja Barbare Celjske in 40 idejnih osnutkov za zbirateljske kovance ob 200-letnici rojstva fotografa Janeza Puharja. Zaradi neizpolnjevanja natečajnih pogojev (ni bila zagotovljena anonimnost in neprimerna predstavitev oblikovne rešitve) sta bila izločena 2 idejna osnutka.
 
Vlada Republike Slovenije je na predlog Komisije za izdajo priložnostnih kovancev, ki sta jo imenovala Banka Slovenije in Ministrstvo za finance, odločila, da se dodeli:
 
 • za spominski kovanec, izdan ob 600. obletnici kronanja Barbare Celjske:
1. odkup za idejni osnutek s šifro 5522, avtor: studiobotas d.o.o. (Primož Fijavž, Boštjan Botas Kenda in Peter Rauch);
2. odkup za idejni osnutek s šifro 1844 - 1, avtor: Zlatarna Celje (Desiree Kolarec);
3. odkup za idejni osnutek s šifro 8-11-1414-2014 - 1, avtor: Milan Drobnak;
 
 • za zbirateljske kovance, izdane ob 200-letnici rojstva fotografa Janeza Puharja:
1. odkup za idejni osnutek s šifro Puhar200-PK, avtorica: Maja Vodlan;
2. odkup za idejni osnutek s šifro MJJP1, avtorica: Mojca Jandrok;
3. odkup za idejni osnutek s šifro SDI-3 - 1 , avtorica: Svetlana Milijašević.
 
 
Idejna osnutka prvega odkupa sta izvedbena projekta, na podlagi katerih bodo izdelani priložnostni kovanci.
 

Prenos prodaje numizmatičnih vrednosti na Deželno banko Slovenije d.d.

Numizmatične vrednosti lahko naročite*:

 • po elektronski pošti: numizmatika@dbs.si,  
 • pri blagajniških okencih Deželne banke Slovenije d.d.,
 • po faksu: 01 47 27 418,
 • ali po pošti na naslov: Deželna banka Slovenije d.d., Služba poslovanja s komitenti, Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana.

 

* Naročila so za banko zavezujoča le v okviru razpoložljivih količin numizmatičnih izdaj.
Podatki o količinah so na voljo na www.bsi.si .

© 2006 Banka Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti | O avtorjih