Kontakt Kazalo Prva stran
Natisni stran Manjše črke Večje črke

Bankovci in kovanci Numizmatična obvestila    

Napredno iskanje

O Banki Slovenije

Zakoni in predpisi

Evrosistem

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega poslovanja

Sklad za reševanje bank

Statistika

Jamstvo za vloge v bankah

Informacije za potrošnike

Poslovanje in poročanje

Plačilni in poravnalni sistemi

Nacionalni svet za plačila

Publikacije in raziskave

Bankovci in kovanci

Evrobankovci

Evrokovanci

Numizmatični izdelki BS

Numizmatična obvestila

Ponaredki evra

Slovenski tolar

Katalog valut

Povezave

Numizmatična obvestila

Izbrani dogodki za izdajo priložnostnih kovancev v letu 2016 in zbiranje predlogov dogodkov za leti 2017 in 2018

17. februar 2015

Republika Slovenija v skladu z evropsko zakonodajo in na podlagi Zakona o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07) izdaja priložnostne kovance ob političnih, zgodovinskih, znanstvenih, kulturnih, športnih, humanitarnih in drugih dogodkih, ki so splošnega pomena za Slovenijo ali pa imajo širši mednarodni pomen. Priložnostni kovanci se delijo na:

 • spominske kovance, ki se izdajo letno ob enem dogodku in so širšega pomena. Po velikosti, kemijskih in fizičnih lastnostih je spominski kovanec enak tečajnemu kovancu za 2 evra. V obtoku so v vseh državah evroobmočja;
 • zbirateljske kovance, ki se izdajajo ob največ dveh dogodkih na leto in so splošnega pomena za Slovenijo. Na območju Republike Slovenije so zakonito plačilno sredstvo po njihovi nominalni vrednosti, v drugih državah pa imajo samo numizmatično vrednost.

Banka Slovenije opravlja za Republiko Slovenijo strokovne in tehnične naloge v zvezi z izdajo priložnostnih kovancev. Med te naloge spada tudi zbiranje predlogov dogodkov, ob katerih naj bi se v posameznem letu izdali priložnostni kovanci. Komisija za izdajo priložnostnih kovancev pri Banki Slovenije med prispelimi predlogi dogodkov pripravi ožji izbor in ga posreduje v nadaljnjo obravnavo Vladi Republike Slovenije, ki odločitev o določitvi dogodkov objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Za leto 2016 so različne institucije in državljani posredovali 34 predlogov dogodkov. Komisija za izdajo priložnostnih kovancev je pripravila predlog, na podlagi katerega je Vlada Republike Slovenije z Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2016 izdajo priložnostni kovanci (Uradni list RS, št. 5/15), določila naslednja dogodka:

 • 25. obletnico osamosvojitve Republike Slovenije (spominski kovanec za 2 €) 

Obrazložitev dogodka: Prva polovica leta 1991 je bila v znamenju priprav na osamosvojitev, za katero se je decembra 1990 na plebiscitu odločilo prek 88 odstotkov Slovencev. 25. junija 1991 je Slovenija postala samostojna in neodvisna država s sprejetjem Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije.

 • 150. obletnico Rdečega križa na Slovenskem (zbirateljski kovanci).

Obrazložitev dogodka: V Ljubljani je bilo leta 1866 ustanovljeno "Žensko društvo za pomoč ranjenim in bolnim vojakom ter vdovam in sirotam padlih vojakov", leta 1879 pa še "Moško društvo za podporo in postrežbo ranjenih in bolnih vojakov". Društvi sta se združili leta 1902 in delovali kot del avstro-ogrskega društva Rdečega križa. Zbirali so denarne in druge prispevke ter sodelovali na področju zdravstva, prava in računovodstva. Predvsem pa so delovali na humanitarnem področju (brezplačna kuhinja, bolnišnice, zbiranje oblačil ipd.) tako med vojno kot v času miru.


Banka Slovenije zbira predloge dogodkov za leti 2017 in 2018. Zato vas vabimo, da sodelujete pri oblikovanju predloga dogodkov, ob katerih bi se v teh letih izdali priložnostni kovanci. Dobrodošli so tudi predlogi za nadaljnja leta. Prosimo vas, da nam predlagate dogodke, ki so po vašem mnenju primerni za zaznamovanje z izdajo priložnostnih kovancev (okrogla obletnica oziroma pomemben, enkraten dogodek), vsak predlog pa na kratko utemeljite. Vaše pobude in predloge pričakujemo do konca junija 2015, ki jih naslovite na: Banka Slovenije, Gotovinsko poslovanje, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana.
 

Numizmatični izdelki 2015

4. februar 2015

PRILOŽNOSTNI KOVANCI REPUBLIKE SLOVENIJE

Republika Slovenija bo v letu 2015 z izdajo priložnostnih kovancev zaznamovala naslednje dogodke:

 • 500. obletnica prvega slovenskega tiskanega besedila (zbirateljski kovanci)

Zlatnik
Srebrnik
Nominalna vrednost: 100 evrov
Teža: 7 gramov
Premer: 24 milimetrov
Čistina: Au 900/1000
Izdelano: 1500 kovancev
 
Nominalna vrednost: 30 evrov
Teža: 15 gramov
Premer: 32 milimetrov
Čistina: Ag 925/1000
Izdelano: 2500 kovancev
 
Zbirateljski dvokovinski kovanec
Nominalna vrednost: 3 evre
Teža: 15 gramov
Premer: 32 milimetrov
Zlitina: jedro 75 Cu 25 Ni
            kolobar 78 Cu 20 Zn 2 Ni
Izdelano: 138.000 kovancev*
 

*Skupne nakovane količine (BU in proof kvalitete).

 

Banka Slovenije bo dala zbirateljske kovance v prodajo in obtok predvidoma v 2. četrtletju 2015, točen datum bo določen s Sklepom o dajanju zbirateljskih kovancev v prodajo in obtok, ki bo objavljen v Uradnem listu RS.

 

 

 • Emona – Ljubljana (spominski kovanec za 2€)

Izdelano: 1 milijon kosov  (skupne nakovane količine BU in proof kvalitete)

Banka Slovenije načrtuje, da bo dala spominski kovanec v obtok predvidoma v 4. četrtletju 2015.

 

 • 30. obletnica zastave Evropske unije (spominski kovanec za 2€ - skupni evropski motiv)

Izdelano: 1 milijon kosov (celotna nakovana količina BU kvalitete v rolicah)

Banka Slovenije načrtuje, da bo dala spominski kovanec v obtok v 4. četrtletju 2015.


NUMIZMATIČNI IZDELKI BANKE SLOVENIJE

Banka Slovenije bo dala predvidoma v 4. četrtletju 2015 v prodajo zbirko evrokovancev (13.500 kosov BU in 1.500 kosov proof kvalitete) z letnico kovanja 2015, ki bo vsebovala vse nominalne vrednosti evrokovancev s slovensko nacionalno stranjo, zbirateljski dvokovinski kovanec za 3 evre, izdan ob 500. obletnici prvega slovenskega tiskanega besedila in spominski kovanec za 2 €, izdan za zaznamovanje dogodka Emona - Ljubljana.

V posebni embalaži (kapsula) bo v prodaji spominski kovanec za 2 € (5.000 kosov) in dvokovinski zbirateljski kovanec za 3 € (3.000 kosov). Kovanci bodo proof kvalitete.

 

Rezultat javnega, anonimnega natečaja za oblikovanje idejnih osnutkov priložnostnih kovancev, izdanih v letu 2015

17. junij 2014 
 
Vlada Republike Slovenije je z Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2015 izdajo priložnostni kovanci (Uradni list RS, št. 3/14), odločila, da se v letu 2015 izdajo:
 
 • spominski kovanec za 2 € ob dogodku Emona - Ljubljana in
 • zbirateljski kovanci ob 500. obletnici prvega slovenskega tiskanega besedila.
Banka Slovenije je 14. februarja 2014 objavila Javni, anonimni natečaj za oblikovanje idejnih osnutkov priložnostnih kovancev, ki bodo izdani v letu 2015. Razpis je bil objavljen v razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 12/14 in na spletni strani Banke Slovenije. Do zaključka natečaja, 24. marca 2014, je prispelo 69 idejnih osnutkov za spominski kovanec za 2 € za zaznamovanje dogodka Emona – Ljubljana in 39 idejnih osnutkov za zbirateljske kovance ob 500. obletnici prvega slovenskega tiskanega besedila. 
 
Vlada Republike Slovenije je na predlog Komisije za izdajo priložnostnih kovancev, ki sta jo imenovala Banka Slovenije in Ministrstvo za finance, odločila, da se dodeli:
 
 • za spominski kovanec za 2 €, izdan ob dogodku Emona – Ljubljana
1. odkup v višini 3.000 € za idejni osnutek s šifro "98911", avtor: Matej Ramšak
2. odkup v višini 1.500 € za idejni osnutek s šifro "0015", avtor: Studiobotas
3. odkup v višini 1.000 € za idejni osnutek s šifro "EMO2000NA", avtor: Andrej Demšar. 
 
 • za zbirateljske kovance, izdane ob 500. obletnici prvega slovenskega tiskanega besedila 
1. odkup v višini 3.000 € za idejni osnutek s šifro "1515-2015", avtor: Edi Berk
2. odkup v višini 1.500 € za idejni osnutek s šifro "98921", avtor: Matej Ramšak
3. odkup v višini 1.000 € za idejni osnutek s šifro "296-76", avtorica: Jagoda Jejčič. 
 
Idejna osnutka prvega odkupa sta izvedbena projekta, na podlagi katerih bodo izdelani priložnostni kovanci.

 

Seznam numizmatičnih izdelkov

Prodaja numizmatičnih izdelkov

Numizmatične izdelke lahko naročite*:

 • po elektronski pošti: numizmatika@dbs.si,  
 • pri blagajniških okencih Deželne banke Slovenije d.d.,
 • po faksu: 01 47 27 418,
 • ali po pošti na naslov: Deželna banka Slovenije d.d., Služba poslovanja s komitenti, Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana.

 

* Naročila so za banko zavezujoča le v okviru razpoložljivih količin numizmatičnih izdaj. Podatki o količinah so na voljo na www.bsi.si .

© 2006 Banka Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti | O avtorjih