Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Evrobankovci

Evrokovanci

Numizmatični izdelki BS

Numizmatična obvestila

Ponaredki evra

Slovenski tolar

Katalog valut

Pogosta vprašanja

Povezave

Poročanje BS

Domov  > Bankovci in kovanci  > Numizmatična obvestila  

Numizmatična obvestila

Rezultat javnega, anonimnega natečaja za oblikovanje idejnih osnutkov priložnostnih kovancev, ki bodo izdani v letu 2017

Avgust 2016
 
Vlada Republike Slovenije je z Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2017 izdajo priložnostni kovanci (Uradni list RS, št. 1/16), odločila, da se v letu 2017 izdajo:
 
  • spominski kovanec za 2 € ob 10. obletnici uvedbe eura v Sloveniji in
  • zbirateljski kovanci ob 100. obletnici Majniške deklaracije.
 
Banka Slovenije je aprila 2016 objavila Javni, anonimni natečaj za oblikovanje idejnih osnutkov priložnostnih kovancev, ki bodo izdani v letu 2017. Razpis je bil objavljen v razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 24/16 in na spletni strani Banke Slovenije. Do zaključka natečaja 13. maja 2016 je prispelo 23 idejnih osnutkov za spominski kovanec za 2 €, ki bo izdan za zaznamovanje 10. obletnice uvedbe eura v Sloveniji in 14 idejnih osnutkov za zbirateljske kovance, izdane ob 100. obletnici Majniške deklaracije.
 
 

Vlada Republike Slovenije je na predlog Komisije za izdajo priložnostnih kovancev, ki sta jo imenovala Banka Slovenije in Ministrstvo za finance, odločila, da se dodeli:

  • za spominski kovanec za 2 €, izdan ob 10. obletnici uvedbe eura v Sloveniji
1. odkup v višini 3.000 € za idejni osnutek s šifro 8164L, avtor: Matej Ramšak
2. odkup v višini 1.500 € za idejni osnutek s šifro 9761, avtor: Robert Žvokelj
3. odkup v višini 1.000 € za idejni osnutek s šifro ČIPKA, avtor: Matjaž Učakar.
 
  • za zbirateljske kovance, izdane ob 100. obletnici Majniške deklaracije 
1. odkup v višini 3.000 € za idejni osnutek s šifro SBSCSSDID0, avtorica: Ana Kompara
2. odkup v višini 1.500 € za idejni osnutek s šifro M8051, avtor: Matej Ramšak
3. odkup v višini 1.000 € za idejni osnutek s šifro 356-21, avtorica: Jagoda Jejčič.
 
 
Idejna osnutka prvega odkupa sta izvedbena projekta, na podlagi katerih bodo izdelani priložnostni kovanci.

Numizmatični izdelki 2017

13. julij 2016

PRILOŽNOSTNI KOVANCI REPUBLIKE SLOVENIJE
 
Republika Slovenija bo v letu 2017 z izdajo priložnostnih kovancev zaznamovala naslednja dogodka:
 
  • 10. obletnica uvedbe eura v Sloveniji (spominski kovanec za 2 €)
Izdelano bo 1 milijon kovancev (skupna količina BU in proof kvalitete). Banka Slovenije načrtuje, da bo dala spominski kovanec v obtok predvidoma v prvem četrtletju 2017.
 
  • 100. obletnica Majniške deklaracije (zbirateljski kovanci)  

Zlatnik
Srebrnik
Nominalna vrednost: 100 evrov
Teža: 7 gramov
Premer: 24 milimetrov
Čistina: Au 900/1000
Izdelano: 1000 kovancev
 
Nominalna vrednost: 30 evrov
Teža: 15 gramov
Premer: 32 milimetrov
Čistina: Ag 925/1000
Izdelano: 2000 kovancev
 
Zbirateljski dvokovinski kovanec
Nominalna vrednost: 3 evre
Teža: 15 gramov
Premer: 32 milimetrov
Zlitina: jedro 75 Cu 25 Ni
            kolobar 75 Cu 20 Zn 5 Ni
Izdelano: 90.500 kovancev (skupna količina BU in proof kvalitete).

 
Banka Slovenije bo dala zbirateljske kovance v prodajo in obtok predvidoma v drugem četrtletju 2017, točen datum bo določen s Sklepom o dajanju zbirateljskih kovancev v prodajo in obtok, ki bo objavljen v Uradnem listu RS.

 
 NUMIZMATIČNI IZDELKI BANKE SLOVENIJE
 
Banka Slovenije bo dala predvidoma v drugem četrtletju 2017 v prodajo zbirko evrokovancev(8.000 kosov BU in 1.000 kosov proof kvalitete) z letnico kovanja 2017. Zbirka bo vsebovala vse nominalne vrednosti tečajnih evrokovancev s slovensko nacionalno stranjo, spominski kovanec za 2 €, izdan za zaznamovanje 10. obletnice uvedbe eura v Sloveniji in zbirateljski dvokovinski kovanec za 3 €, izdan ob 100. obletnici Majniške deklaracije.
 
V prodaji bosta tudi spominski kovanec za 2 € (2.500 kosov) in dvokovinski zbirateljski kovanec za 3 € (1.500 kosov) proof kvalitete v plastični kapsuli. 
 
 
Priložnostni kovanci Republike Slovenije in numizmatični izdelki Banke Slovenije bodo v prodaji v Banki Slovenije in Deželni banki Slovenije (pooblaščena agentka Banke Slovenije).

 

Izbrani dogodki za izdajo priložnostnih kovancev v letu 2017 in zbiranje predlogov dogodkov za leti 2018 in 2019

19. januar 2016

Republika Slovenija v skladu z evropsko zakonodajo in na podlagi Zakona o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07) izdaja priložnostne kovance ob političnih, zgodovinskih, znanstvenih, kulturnih, športnih, humanitarnih in drugih dogodkih, ki so splošnega pomena za Slovenijo ali pa imajo širši mednarodni pomen. Priložnostni kovanci se delijo na:

  • spominske kovance za 2 evra, ki so po dimenziji in kemijskih in fizičnih lastnostih enaki tečajnim kovancem za 2 evra. Imajo skupno evropsko stran in nacionalno stran z motivom, s katerim se zaznamuje dogodek širšega mednarodnega pomena oziroma večjega pomena za Slovenijo. Letno se izdajo ob največ dveh dogodkih in so plačilno sredstvo v vseh državah evroobmočja.
  • zbirateljske kovance, ki se izdajajo ob največ dveh dogodkih na leto in so splošnega pomena za Slovenijo. Na območju Republike Slovenije so zakonito plačilno sredstvo po njihovi nominalni vrednosti, v drugih državah pa imajo samo numizmatično vrednost. Prodajajo se po nominalni ali višji vrednosti.

Banka Slovenije opravlja za Republiko Slovenijo strokovne in tehnične naloge v zvezi z izdajo priložnostnih kovancev. Med te naloge spada tudi zbiranje predlogov dogodkov, ob katerih naj bi se v posameznem letu izdali priložnostni kovanci. Komisija za izdajo priložnostnih kovancev, ki jo je imenoval guverner Banke Slovenije s soglasjem ministra za finance, med prispelimi predlogi dogodkov pripravi ožji izbor in ga posreduje v nadaljnjo obravnavo Mnistrstvu za finance. Vlada Republike Slovenije zatem sprejme odločitev o določitvi dogodkov in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Banka Slovenije je od januarja 2014 do junija 2015 zbirala predloge dogodkov, ki bi bili v letu 2017 primerni za zaznamovanje z izdajo priložnostnih kovancev. Prispelo je 32 predlogov dogodkov. Komisija za izdajo priložnostnih kovancev je pripravila predlog, na podlagi katerega je Vlada Republike Slovenije z Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2017 izdajo priložnostni kovanci (Uradni list RS, št. 1/16) določila naslednja dogodka:

  • 10. obletnico uvedbe eura v Sloveniji (spominski kovanec za 2 €) in
  • 100. obletnico Majniške deklaracije (zbirateljski kovanci).


 

Banka Slovenije zbira predloge dogodkov za leti 2018 in 2019. Zato vas vabimo, da sodelujete pri oblikovanju predloga dogodkov, ob katerih bi se v teh letih izdali priložnostni kovanci. Dobrodošli so tudi predlogi za nadaljnja leta. Prosimo vas, da nam predlagate dogodke, ki so po vašem mnenju primerni za zaznamovanje z izdajo priložnostnih kovancev (okrogla obletnica oziroma pomemben, enkraten dogodek), vsak predlog pa na kratko utemeljite. Vaše pobude in predloge pričakujemo do konca maja 2016, ki jih naslovite na: Banka Slovenije, Gotovinsko poslovanje, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana.
 

Seznam numizmatičnih izdelkov

Prodaja numizmatičnih izdelkov

Numizmatične izdelke lahko kupite / naročite*:

 

* Naročila so za banko zavezujoča le v okviru razpoložljivih količin numizmatičnih izdaj. Podatki o količinah so na voljo na www.bsi.si .

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti