Kontakt Kazalo Prva stran
Natisni stran Manjše črke Večje črke

Bankovci in kovanci Evrokovanci Zbirateljski kovanci RS  

Napredno iskanje

O Banki Slovenije

Zakoni in predpisi

Evrosistem

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega poslovanja

Sklad za reševanje bank

Statistika

Jamstvo za vloge v bankah

Informacije za potrošnike

Poslovanje in poročanje

Plačilni in poravnalni sistemi

Nacionalni svet za plačila

Publikacije in raziskave

Bankovci in kovanci

Evrobankovci

Evrokovanci

CRF

Spominski kovanci RS

Zbirateljski kovanci RS

Numizmatični izdelki BS

Numizmatična obvestila

Ponaredki evra

Slovenski tolar

Katalog valut

Povezave

Evropska prestolnica kulture – Maribor 2012

Leta 1985 je na pobudo umetnice Meline Mercuri Svet ministrov Evropske unije uvedel projekt Evropska prestolnica kulture. Osnovna cilja sta promovirati bogastvo evropskih kultur ter skozi zavest o vrednosti kulturnih različnosti graditi medsebojno razumevanje in skupno evropsko identiteto. Evropska prestolnica kulture je naziv, ki ga Evropska unija po posebni proceduri in merilih za določeno leto dodeli dvema mestoma držav članic EU. Izbrani mesti v letu izvedeta vrsto kulturnih dogodkov, s katerimi se krepi evropsko sodelovanje na področju kulture in spodbuja trajnejši dialog na evropski ravni.
 
Svet EU za izobraževanje, mladino in kulturo je maja 2009 sprejel sklep, da se za leto 2012 dodeli naziv "Evropska prestolnica kulture" mestu Maribor in portugalskemu mestu Guimaraes. Temeljni cilji slovenskega projekta Evropska prestolnica kulture – Maribor 2012 so izoblikovati celostni pristop k trajnostnemu razvoju vzhodne kohezijske regije ter utrjevati lokalne identitete, kulturno sodelovanje in mednarodno prepoznavnost slovenske kulture in ustvarjalnosti. Predvsem pa so pri načrtovanju in izvedbi projekta poudarjene posebnosti in značilnosti lokalnih okolij Maribora ter partnerskih mest Murske Sobote, Novega mesta, Ptuja, Slovenj Gradca in Velenja. Programske vsebine temeljijo na štirih osrednjih sklopih: Terminal 12, Urbane brazde, Življenje na dotik in Ključi mesta, njihov skupni okvir pa vključuje programske vsebine za različne ciljne javnosti v Mariboru in partnerskih mestih.
 
 
Republika Slovenija se z izdajo zbirateljskih kovancev pridružuje promociji Evropske prestolnice kulture, ki je bila v letu 2012 dodeljena Mariboru in partnerskim mestom. Motiv na kovancih je simbolna interpretacija starega mariborskega mostu, v prenesenem pomenu pa gre za povezovanje, komunikacijo in ustvarjalnost, kar pojem kultura med drugim tudi je.
 
 
Avtor idejnega osnutka: Tomaž Plečko, Kamnik / Slovenija
Kovanje: Mincovna Kremnica, š.p., Kremnica / Slovaška
 

Zlatnik Srebrnik
Nominalna vrednost: 100 EUR
Teža: 7 gramov
Premer: 24 milimetrov
Čistina: Au 900/1000
Izdelano: 2.500 kovancev
Prodajna cena: 300 evrov
Nominalna vrednost: 30 EUR
Teža: 15 gramov
Premer: 32 milimetrov
Čistina: Ag 925/1000
Izdelano: 3.500 kovancev
Prodajna cena: 40 evrov
V prodaji od 16. 1. 2012 V prodaji od 16. 1. 2012

 

 

Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob Evropski prestolnici kulture - Maribor 2012, Ur. l. RS, št. 59/2011

Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob Evropski prestolnici kulture - Maribor 2012 v prodajo in obtok, Ur. l. RS, št. 100/2011

Seznam numizmatičnih izdelkov

Prodaja numizmatičnih izdelkov

Numizmatične izdelke lahko naročite*:

  • po elektronski pošti: numizmatika@dbs.si,  
  • pri blagajniških okencih Deželne banke Slovenije d.d.,
  • po faksu: 01 47 27 418,
  • ali po pošti na naslov: Deželna banka Slovenije d.d., Služba poslovanja s komitenti, Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana.

 

* Naročila so za banko zavezujoča le v okviru razpoložljivih količin numizmatičnih izdaj. Podatki o količinah so na voljo na www.bsi.si .

© 2006 Banka Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti | O avtorjih