Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Evrobankovci

Evrokovanci

CRF

Numizmatika

Ponaredki evra

Slovenski tolar

CashEDI

Katalog valut

Pogosta vprašanja

Povezave

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Bankovci in kovanci  > Evrokovanci  

Evropska prestolnica kulture – Maribor 2012

Leta 1985 je na pobudo umetnice Meline Mercuri Svet ministrov Evropske unije uvedel projekt Evropska prestolnica kulture. Osnovna cilja sta promovirati bogastvo evropskih kultur ter skozi zavest o vrednosti kulturnih različnosti graditi medsebojno razumevanje in skupno evropsko identiteto. Evropska prestolnica kulture je naziv, ki ga Evropska unija po posebni proceduri in merilih za določeno leto dodeli dvema mestoma držav članic EU. Izbrani mesti v letu izvedeta vrsto kulturnih dogodkov, s katerimi se krepi evropsko sodelovanje na področju kulture in spodbuja trajnejši dialog na evropski ravni.
 
Svet EU za izobraževanje, mladino in kulturo je maja 2009 sprejel sklep, da se za leto 2012 dodeli naziv "Evropska prestolnica kulture" mestu Maribor in portugalskemu mestu Guimaraes. Temeljni cilji slovenskega projekta Evropska prestolnica kulture – Maribor 2012 so izoblikovati celostni pristop k trajnostnemu razvoju vzhodne kohezijske regije ter utrjevati lokalne identitete, kulturno sodelovanje in mednarodno prepoznavnost slovenske kulture in ustvarjalnosti. Predvsem pa so pri načrtovanju in izvedbi projekta poudarjene posebnosti in značilnosti lokalnih okolij Maribora ter partnerskih mest Murske Sobote, Novega mesta, Ptuja, Slovenj Gradca in Velenja. Programske vsebine temeljijo na štirih osrednjih sklopih: Terminal 12, Urbane brazde, Življenje na dotik in Ključi mesta, njihov skupni okvir pa vključuje programske vsebine za različne ciljne javnosti v Mariboru in partnerskih mestih.
 
 
Republika Slovenija se z izdajo zbirateljskih kovancev pridružuje promociji Evropske prestolnice kulture, ki je bila v letu 2012 dodeljena Mariboru in partnerskim mestom. Motiv na kovancih je simbolna interpretacija starega mariborskega mostu, v prenesenem pomenu pa gre za povezovanje, komunikacijo in ustvarjalnost, kar pojem kultura med drugim tudi je.
 
 
Avtor idejnega osnutka: Tomaž Plečko, Kamnik / Slovenija
Kovanje: Mincovna Kremnica, š.p., Kremnica / Slovaška
 

Zlatnik Srebrnik
Nominalna vrednost: 100 EUR
Teža: 7 gramov
Premer: 24 milimetrov
Čistina: Au 900/1000
Izdelano: 2.500 kovancev
Prodajna cena: 300 evrov
Nominalna vrednost: 30 EUR
Teža: 15 gramov
Premer: 32 milimetrov
Čistina: Ag 925/1000
Izdelano: 3.500 kovancev
Prodajna cena: 40 evrov
V prodaji od 16. 1. 2012 V prodaji od 16. 1. 2012

 

 

Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob Evropski prestolnici kulture - Maribor 2012, Ur. l. RS, št. 59/2011

Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob Evropski prestolnici kulture - Maribor 2012 v prodajo in obtok, Ur. l. RS, št. 100/2011

Seznam numizmatičnih izdelkov (cenik)

Prodaja numizmatičnih izdelkov

Numizmatične izdelke lahko kupite / naročite:

* Naročila so za banko zavezujoča le v okviru razpoložljivih količin numizmatičnih izdaj. Podatki o količinah so na voljo na www.bsi.si.

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti