Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Predstavitev

Strategija

Organizacija

Svet in vodstvo

Knjižnica

O zgradbi BS

Razpisi

Zaposlitev

Javna naročila

Sporočila za javnost

Katalog informacij javnega značaja

Povezave

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Sklad za reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Domov  > Banka Slovenije  > Predstavitev  > Svet in vodstvo

Svet in vodstvo

Svet Banke Slovenije

Zakon o Banki Slovenije (Ur. l. RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo in 59/11) določa način imenovanja in razrešitev članov Sveta Banke Slovenije. Svet banke sestavlja pet članov. Mandat traja šest let.

Svet Banke Slovenije sestavljajo:

Ime in priimek Funkcija Objavljeno
     
dr. Boštjan Jazbec guverner Uradni list RS št. 29/2013
Darko Bohnec viceguverner Uradni list RS št. 95/2009
mag. Stanislava Zadravec Caprirolo viceguvernerka Uradni list RS št. 27/2010
dr. Mejra Festić viceguvernerka Uradni list RS št.  3/2011
mag. Irena Vodopivec Jean viceguvernerka Uradni list RS št. 69/2015

Vodstvo Banke Slovenije

Vodstvo  
guverner: dr. Boštjan Jazbec
viceguverner: Darko Bohnec
viceguvernerka: mag. Stanislava Zadravec Caprirolo
viceguvernerka: dr. Mejra Festić
viceguvernerka: mag. Irena Vodopivec Jean
generalna sekretarka: dr. Vida Šeme Hočevar
glavni ekonomist: dr. Biswajit Banerjee
izvršni direktor: Janko Tratnik
izvršni direktor: mag. Miha Kristl
vodja razvoja poslovanja: Branko Babič
vodja Kabineta guvernerja: Polona Flerin
svetovalka za odnose z javnostmi: Bojana Leskovar
vodja Službe za reševanje: mag. Peter Kupljen    
       
Nadzor bančnega poslovanja      
direktor oddelka: Matej Krumberger    
namestnik direktorja: Tomaž Čemažar    
pomočnik direktorja: Miha Fila    
pomočnica direktorja: mag. Mateja Kovač    
       
Sistemski nadzor in regulativa      
direktorica oddelka: Damjana Iglič    
pomočnica direktorice: mag. Saša Rubin    
       
Analitsko raziskovalni center      
namestnik direktorja: Feliks Cimperman
     

Finančna stabilnost in makrobonitetna politika

     
direktor oddelka: mag. Tomaž Košak    
namestnik direktorja: Vida Bukatarević    
pomočnica direktorja: mag. Tatjana Šuler Štavt    
       
Finančna statistika      
direktor oddelka: Matjaž Noč
namestnik direktorja: Dušan Murn

pomočnik direktorja:

mag. Tomo Narat
pomočnik direktorja: Uroš Geršak
   
Bančne operacije  
direktor oddelka: Matevž Zbašnik
namestnik direktorja: Tibor Hren
namestnik direktorja: Aleš Bradač
   
Plačilni in poravnalni sistemi  
direktor oddelka: mag. Simon Boštjan Anko
namestnik direktorja: Aljoša Šega
   
Gotovinsko poslovanje  
direktor oddelka: mag. Gregor Miklavčič
namestnik direktorja: Marjan Ferkolj
pomočnik direktorja: Tilen Prosen
   
Mednarodni odnosi  
pomočnica direktorja: mag. Eva Ribič
   
Pravni oddelek  
direktorica oddelka: Jasna Iskra
namestnik direktorice: Jurij Žitko
pomočnica direktorice: Mojca Trstenjak
   

Notranja revizija

 
direktor oddelka: Darko Dolinar
pomočnik direktorja: Luka Kocina, ESc.
   
Informacijska tehnologija  
direktor oddelka: Jože Kranjc
pomočnica direktorja: Mirjana Grujić
pomočnik direktorja: Damjan Novak
   
Notranje finance in kontroling  
direktor oddelka: Ernest Ermenc
pomočnica direktorja: mag. Tanja Možek
   
Organizacija in kadri  
direktor oddelka: Andraž Južnič
namestnik direktorja: Alen Mitrović
   
Uprava hiše  
direktor oddelka: dr. Adnan Mujagić
pomočnica direktorja: Mirjana Prelić
   

 

BANKA SLOVENIJE
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Telefon: 01 47 19 000
Faks: 01 25 15 516
Kontakt
 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Izobraževalna gradiva
Vabilo gospodarstvu
Razpisi

Javna naročila
Nadzorniška razkritja
Enotno območje plačil v evrih
Povezave
Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti