Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Predstavitev

Strategija

Organizacija

Svet in vodstvo

Knjižnica

O zgradbi BS

Razpisi

Zaposlitev

Javna naročila

Sporočila za javnost

Govori guvernerja

Konference in seminarji

Katalog informacij javnega značaja

Povezave

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Sklad za reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Domov  > Banka Slovenije  > Predstavitev  > Svet in vodstvo

Svet in vodstvo

Svet Banke Slovenije

Zakon o Banki Slovenije (Ur. l. RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo in 59/11) določa način imenovanja in razrešitev članov Sveta Banke Slovenije. Svet banke sestavlja pet članov. Mandat traja šest let.

Svet Banke Slovenije sestavljajo:

Ime in priimek Funkcija Objavljeno
     
dr. Boštjan Jazbec guverner Uradni list RS št. 29/2013
dr. Mejra Festić viceguvernerka - namestnica guvernerja Uradni list RS št.  3/2011
mag. Irena Vodopivec Jean viceguvernerka Uradni list RS št. 69/2015
mag. Marko Bošnjak viceguverner Uradni list RS št. 6/2016
dr. Primož Dolenc viceguverner Uradni list RS št. 6/2016

Vodstvo Banke Slovenije

guverner: dr. Boštjan Jazbec
viceguvernerka - namestnica guvernerja: dr. Mejra Festić
viceguvernerka: mag. Irena Vodopivec Jean
viceguverner: mag. Marko Bošnjak
viceguverner: dr. Primož Dolenc
generalna sekretarka: dr. Vida Šeme Hočevar
glavni ekonomist: dr. Biswajit Banerjee
izvršni direktor: Janko Tratnik
izvršni direktor: mag. Miha Kristl
vodja razvoja poslovanja: Branko Babič
vodja Kabineta guvernerja: Polona Flerin
svetovalka za odnose z javnostmi: Bojana Leskovar
vodja Službe za reševanje: mag. Peter Kupljen    
direktorica Službe SISBON: Hermina Govekar Vičič    
       
Nadzor bančnega poslovanja      
direktor oddelka: Matej Krumberger    
namestnik direktorja: Tomaž Čemažar    
pomočnik direktorja: Miha Fila    
pomočnica direktorja: mag. Mateja Kovač    
       
Sistemski nadzor in regulativa      
direktorica oddelka: Damjana Iglič    
pomočnica direktorice: mag. Saša Rubin    
       
Analitsko raziskovalni center      
namestnik direktorja: Feliks Cimperman
     

Finančna stabilnost in makrobonitetna politika

     
direktor oddelka: mag. Tomaž Košak    
namestnik direktorja: Vida Bukatarević    
pomočnica direktorja: mag. Tatjana Šuler Štavt    
       
Finančna statistika      
direktor oddelka: Matjaž Noč
namestnik direktorja: Dušan Murn

pomočnik direktorja:

mag. Tomo Narat
pomočnik direktorja: Uroš Geršak
   
Bančne operacije  
direktor oddelka: Matevž Zbašnik
namestnik direktorja: Tibor Hren
namestnik direktorja: Aleš Bradač
   
Plačilni in poravnalni sistemi  
direktor oddelka: mag. Simon Boštjan Anko
namestnik direktorja: Aljoša Šega
namestnica direktorja: Nina Frkovič
   
Gotovinsko poslovanje  
direktor oddelka: mag. Gregor Miklavčič
namestnik direktorja: Marjan Ferkolj
pomočnik direktorja: Tilen Prosen
   
Mednarodni odnosi  
pomočnica direktorja: mag. Eva Ribič
   
Pravni oddelek  
direktorica oddelka: Jasna Iskra
namestnik direktorice: Jurij Žitko
pomočnica direktorice: Mojca Trstenjak
   

Notranja revizija

 
direktor oddelka: Darko Dolinar
pomočnik direktorja: Luka Kocina, ESc.
   
Informacijska tehnologija  
direktor oddelka: Jože Kranjc
pomočnica direktorja: Mirjana Grujić
pomočnik direktorja: Damjan Novak
   
Notranje finance in kontroling  
direktor oddelka: Ernest Ermenc
pomočnica direktorja: mag. Tanja Možek
   
Organizacija in kadri  
direktor oddelka: Andraž Južnič
namestnik direktorja: dr. Alen Mitrović
pomočnica direktorja: mag. Alenka Erker Lozinšek
   
Uprava hiše  
direktor oddelka: dr. Adnan Mujagić
pomočnica direktorja: Mirjana Prelić
   

BANKA SLOVENIJE
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Telefon: 01 47 19 000
Faks: 01 25 15 516
Kontakt
 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti